• Kurz právnickej angličtiny,

Naši spokojní študenti

Priateľské prostredie, uvoľnená atmosféra, rozmanitosť tém. Nikdy nevieme, s čím nás lektor prekvapí.

študentka the Bridge

Spending good time by learnig English.

študent the Bridge